Попович Микола Миколайович

Резюме

Моя сторінка «Google Академія»: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6OeqZKgAAAAJ&hl=uk 

 

Навчався у Вінницькому національному технічному університеті. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Робота пірамідальних паль при одночасній дії горизонтальних та вертикальних навантажень», науковий консультант к.т.н., доц. Моргун А.І., науковий керівник д.т.н., проф. Друкований М.Ф. 

Сьогодні працюю доцентом кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, являюсь дійсним членом Академії Будівництва України.

Основні дисципліни, що викладаються – «Інженерна геологія»; «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Основи науково-дослідних робіт», "Реконструкція  та підсилення будівель і споруд".

Галузь наукових інтересів: основи та фундаменти, залізобетонні конструкції з тріщинами, аварійне руйнування будівель.

Кількість наукових та методичних публікацій 62, в тому числі 6 навчальних посібників, з них 2 для дистанційної форми навчання та 2 з грифом міністерства освіти і науки, молоді та спорту; 25 методичних вказівок; 12 патентів.

За сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної держадміністрації та обласної Ради.

11 12